De Transitiekamer logo

About De Transitiekamer

Onze pay off is een samenstelling van woorden, die symbool staan voor onze dienstverlening. Het woord is opgebouwd uit transformeren, wat van gedaante veranderen betekent, transitie wat een overgangsperiode impliceert en de waarde creatie, die ontstaat wanneer de verandering succesvol is doorgevoerd. 

Missie: de Transitie Kamer begeleidt en ondersteunt opdrachtgevers bij het doorvoeren van veranderingen die leiden tot performance verbetering. Zij richt zich hierbij niet alleen op de persoonlijke transformatie die managers en medewerkers moeten doormaken, maar ook op de noodzakelijke organisatieveranderingen en processen, waardoor de transitie slaagt en de resultaten blijvend worden verbeterd.

Contact information